Detaylar için başlıkları tıklayınız.
- Akdeniz Bölgesinin Özellikleri -9751 05.12.2015
- Ege Bölgesinin Özellikleri -10247 05.12.2015
- 1.Marmara Bölgesinin Özellikleri -10338 05.12.2015
- Şemosfer -10332 27.09.2013
- Troposfer -10746 27.09.2013
- Traverten -10975 27.09.2013
- Traverten -10491 27.09.2013
- Toprak Haritaları -10441 27.09.2013
- Topoğrafya Haritaları -10812 27.09.2013
- Ters Alizeler (Üst Alizeler) -10852 27.09.2013
- Termik Ekvator -10557 27.09.2013
- Termik Basınç -10330 27.09.2013
- Tepe -10291 27.09.2013
- Tektonik Göller -10790 27.09.2013
- Tundra -10761 27.09.2013
- Taraça -10351 27.09.2013
- Taşküre (Litosfer) -10452 27.09.2013
- Sürekli Rüzgarlar -10521 27.09.2013
- Stratosfer -10221 27.09.2013
- Step -10303 27.09.2013
- Siyenit -10702 27.09.2013
- Siyasi ve İdari Haritalar -10494 27.09.2013
- Sirk buzulu -10301 27.09.2013
- Sırt -10312 27.09.2013
- Sıcaklık -10921 27.09.2013
- Tebeşir -10188 27.09.2013
- Yerel Saat -11186 27.09.2013
- Takke buzulu -10267 27.09.2013
- Turunçgiller (Narenciye) -11060 27.09.2013
- Zoocoğrafya-11014 27.09.2013
- Yükseklik -10949 27.09.2013
- Yörünge Düzlemi -10902 27.09.2013
- Yöre -10293 27.09.2013
- Yıldız -10358 27.09.2013
- Yayla -11094 27.09.2013
- Yarma Vadi (Boğaz) -10757 27.09.2013
- Yamaç -10272 27.09.2013
- Yağış -10191 27.09.2013
- Uvala -10581 27.09.2013
- Tsunami -10842 27.09.2013
- Yoğunlaşma -10619 27.09.2013
- Türkiye’nin Matematiksel Konumu -10007 27.09.2013
- Üçüncü Zaman (Neozoik) -10456 27.09.2013
- Vadi -10344 27.09.2013
- Vadi buzulu -10751 27.09.2013
- Volkan Konisi -11585 27.09.2013
- Volkanik Göller -11039 27.09.2013
- Volkanik Tüf -10992 27.09.2013
- Volkanizma -10642 27.09.2013
- Volkan Bacası -10545 27.09.2013
- Matematik Konum -10340 27.09.2013
- Mercan Kalkeri -10429 27.09.2013
- Menderes -10944 27.09.2013
- Mermer -10261 27.09.2013
- Mezozoik Zaman -9961 27.09.2013
- Mezra -10375 27.09.2013
- Mistral -9815 27.09.2013
- Narenciye -10048 27.09.2013
- Mutlak Nem (Varolan Nem) -10088 27.09.2013
- Nebula Teorisi -10404 27.09.2013
- Nefometre -11045 27.09.2013
- Kör (Çıkmaz) Vadi -9607 27.09.2013
- Manto -10232 27.09.2013
- Muson Ormanları -10014 27.09.2013
- Maksimum Nem (Doyma Miktarı) -10453 27.09.2013
- Mağara -10317 27.09.2013
- Litosfer -9915 27.09.2013
- Lejant -10217 27.09.2013
- Lapya -9925 27.09.2013
- Kuraklık Sınırı -10085 27.09.2013
- Kumullar -10606 27.09.2013
- Kumtaşı (Gre) -10276 27.09.2013
- Kumsal -9667 27.09.2013
- Kuaterner Zaman -10659 27.09.2013
- Krivetz-9877 27.09.2013
- Neozoik Zaman -10358 27.09.2013
- Otlak -9727 27.09.2013
- Kroki -10087 27.09.2013
- Polye -9638 27.09.2013
- Seki (Taraça) -11676 27.09.2013
- Orojenez (Dağ Oluşumu) -11077 27.09.2013
- Normal Hava Basıncı -9327 27.09.2013
- Sarkıt-Dikit -10567 27.09.2013
- Rüzgarın Frekansı (Esme Sıklığı) -10965 27.09.2013
- Rüzgar Erozyonu -10108 27.09.2013
- Rüzgar -9366 27.09.2013
- Poyraz -10200 27.09.2013
- Perihel -9777 27.09.2013
- Peneplen -11747 27.09.2013
- Plato -9819 27.09.2013
- Plan -9979 27.09.2013
- Peribacası -10462 27.09.2013
- Nüfus Haritaları -9630 27.09.2013
- Nüfus -9929 27.09.2013
- Projeksiyon -10379 27.09.2013
- Nüfus Artış Hızı -10441 27.09.2013
- Paleozoik Zaman -9271 27.09.2013
- Nüfus Yoğunluğu -10506 27.09.2013
- Obruk -9842 27.09.2013
- Obsidyen (Volkan Camı) -9961 27.09.2013
- Okyanus -9457 27.09.2013
- Ormanaltı Florası -9939 27.09.2013
- Özel Konum -10376 27.09.2013
- Orografik Yağışlar -9950 27.09.2013
- Örtü buzulu -10118 27.09.2013
- Heyelan -10247 27.09.2013
- Göçler -10004 27.09.2013
- Grafik Ölçek -9889 27.09.2013
- Granit -10157 27.09.2013
- Günberi (Perihel) -9982 27.09.2013
- Günöte (Aphel) -10964 27.09.2013
- Harita -10031 27.09.2013
- Hipsografik Eğri -8852 27.09.2013
- Harita Ölçeği -9836 27.09.2013
- Gnays -9902 27.09.2013
- Hidrografya Haritaları -10805 27.09.2013
- Işıma -9510 27.09.2013
- İç Deniz -9777 27.09.2013
- Erime Dolini -10255 27.09.2013
- Harita Anahtarı (Lejant) -10065 27.09.2013
- Gel – Git -10066 27.09.2013
- Gayzer -9742 27.09.2013
- Galeri Ormanları -9678 27.09.2013
- Fosil -10293 27.09.2013
- Fiziki Haritalar -9987 27.09.2013
- Filat -10179 27.09.2013
- Fay aynası -9993 27.09.2013
- Fay açısı -10526 27.09.2013
- Falez (Yalıyar) -10956 27.09.2013
- Etezien -9822 27.09.2013
- Eş yükselti Eğrisi -9223 27.09.2013
- Eş Aralık -8621 27.09.2013
- Kaynak -9933 27.09.2013
- İklim -9904 27.09.2013
- Eş derinlik eğrisi -10046 27.09.2013
- Kırağı -9964 27.09.2013
- İlkel Zaman -9257 27.09.2013
- Karayel -9343 27.09.2013
- Konveksiyonel Yağış -10165 27.09.2013
- Kiltaşı (Şist) -10511 27.09.2013
- Kıta Yamacı -10119 27.09.2013
- Kıta Sahanlığı -13355 27.09.2013
- Kıta Platformu -9332 27.09.2013
- Kıta -9893 27.09.2013
- Kırç -9949 27.09.2013
- Kömür -9877 27.09.2013
- Kesir Ölçek -9730 27.09.2013
- Kenar Deniz -9905 27.09.2013
- Karstik Göller -10364 27.09.2013
- Karaların Ortalama Yüksekliği -9177 27.09.2013
- İzoterm Haritaları -11230 27.09.2013
- İkinci Zaman (Mezozoik) -9981 27.09.2013
- Kırgıbayır -10852 27.09.2013
- Kapalı Havza -9245 27.09.2013
- İzobath eğrisi -9716 27.09.2013
- İndirgenmiş Sıcaklık -10558 27.09.2013
- İzohips (Eş yükselti) Eğrisi -10397 27.09.2013
- İyonosfer -10016 27.09.2013
- Jeosenklinal -10141 27.09.2013
- Jeomorfoloji Haritaları -10968 27.09.2013
- Jeoterm Basamağı -10355 27.09.2013
- Jips (Alçıtaşı) -10145 27.09.2013
- Kalker (Kireçtaşı) -10350 27.09.2013
- Kant-Laplace teorisi -10814 27.09.2013
- İzohips Aralığı (Eş Aralık) -10291 27.09.2013
- Bazalt -10192 27.09.2013
- Birinci Zaman (Paleozoik) -10327 27.09.2013
- Boğaz-9846 27.09.2013
- Bora -10185 27.09.2013
- Basınç -10153 27.09.2013
- Boylam -9180 27.09.2013
- Boyun -9756 27.09.2013
- Bozkır -10489 27.09.2013
- Buharlaşma -10520 27.09.2013
- Buzul Gölleri -9967 27.09.2013
- Barograf -10338 27.09.2013
- Coğrafi Bölge -9729 27.09.2013
- Buz Dağı -9689 27.09.2013
- Aphel -9936 27.09.2013
- Ağıl -10571 27.09.2013
- Debi -9798 27.09.2013
- Akarsu Akımı (Debisi) -10329 27.09.2013
- Coğrafi Bölüm -9479 27.09.2013
- Alizeler -9992 27.09.2013
- Altimetre -10012 27.09.2013
- Akarsu Rejimi -10102 27.09.2013
- Aneroid Barometre -9929 27.09.2013
- Bankiz -9875 27.09.2013
- Araziden Yararlanma Haritaları -10539 27.09.2013
- Artezyen -10604 27.09.2013
- Atmosfer -10715 27.09.2013
- Atmosfer Basıncı -9906 27.09.2013
- Aysberg (Buz dağı) -10281 27.09.2013
- Bağıl Nem -10060 27.09.2013
- Andezit -10148 27.09.2013
- Düden -10151 27.09.2013
- Erozyon -10479 27.09.2013
- Epirojenez -10580 27.09.2013
- Enlem -9648 27.09.2013
- Eksosfer (Jeokronyum) -10156 27.09.2013
- Ekonomi Haritaları -10106 27.09.2013
- Ekliptik-9311 27.09.2013
- Dağ Oluşumu -10486 27.09.2013
- Dünya -9300 27.09.2013
- Coğrafi Konum -10005 27.09.2013
- Duvar ve Atlas Haritaları -9665 27.09.2013
- Dördüncü Zaman (Kuaterner) -11589 27.09.2013
- Don Olayı -9776 27.09.2013
- Dolin -9482 27.09.2013
- Diyorit -10002 27.09.2013
- Çakıltaşı (Konglomera) -10403 27.09.2013
- Dünyanın Yıllık Hareketi -10298 27.09.2013
- Cıvalı Barometre -10083 27.09.2013
- Derin Deniz Platformu -9360 27.09.2013
- Çakmaktaşı (Silex) -9833 27.09.2013
- Çekirdek -9724 27.09.2013
- Çizgi (grafik) Ölçek -9665 27.09.2013
- Çizgisel Hız -11402 27.09.2013
- Dalgalar -9796 27.09.2013
- Delta -9115 27.09.2013
- Deniz -9758 27.09.2013
- Denizlerin Ortalama Derinliği -10295 27.09.2013
- Deprem -9327 27.09.2013
- Derin Deniz Çukurları -9985 27.09.2013
- Çökme Dolini -10096 27.09.2013
- Açık Havza -9998 27.09.2013
- Afet Bölgesi-10000 27.09.2013
- Aile Planlaması-10463 27.09.2013
- Alternatif Kaynak-9953 27.09.2013
- Art Bölge-9474 27.09.2013
- Asit Yağmuru-9812 27.09.2013
- Aspir-12009 27.09.2013
- Aşırı Nüfus-9806 27.09.2013
- Aerosol-9646 27.09.2013
- Azot Döngüsü-10411 27.09.2013
- Açısal Hız -10474 27.09.2013
- Ayrıştırıcılar-10154 27.09.2013

 

237---2419433